Stoisk ro

C36E1AA9-C735-4C42-B667-6414EC9865EBMenneskerettigheder. Menneskets umistelige rettigheder, har været dagens omdrejningspunkt adskillige steder i verden,- lokalt, nationalt og internationalt.

Findes disse rettigheder overhovedet endnu,- kan man godt spørge sig selv.  Og man kan godt gå helt tilbage til den græske stoicisme og kigge lidt dybere i hele basen for erklæringen.

Selvkontrollen. Den indre balance. Roen.

I stoicismen udtænkt, som en indre balance, ligevægt, – også selvom stormen raser, og man næsten blæses omkuld af udefra kommende omstændigheder. At uanset hvad du påføres og udsættes for i livet,- er det dine reaktionsmønstre der styrer livet. At du ikke lader dig styre af begær, lyst,- og følelser, men udvikler et roligt forløbende reaktionsmønster,- for at skabe balance i livet. At ethvert menneske fødes lige, med umistelige rettigheder som liv, stræben efter lykke og frihed. Sådan ser verden bare ikke ud. Men vi vil gerne bilde os det ind,- i et rosenskær af julens lys, – her i december 2018.

Der må jeg sige, at jeg lige står af på hjørnet og tænker mig om.

Og så tænker jeg: Det fungerer ikke. Der er ikke lighed. Der er ikke umistelige rettigheder. Der er lande hvor mennesker lever i konstant frygt. Fødes i frygt. Lever et helt liv i frygt og angst,- imens den danske befolkning farer forvildet rundt og det største problem lige nu er, hvordan sværen på flæskestegen bliver sprød juleaften.

Men man kan da godt lige klemme en demonstration ind, stille sig op med lysende fakler, og tro, at man dermed ændrer basalt ved menneskerettighederne.

Så tag jer da sammen.

Gør dog noget mere markant.

Vi ved jo alle hvordan verden ser ud derude. men hvor mange ved reelt hvordan det ser ud med rettighederne indenfor vores eget lands grænser?

Danmark har så sent som i 2016 overtrådt menneskerettighederne.

Danmark har nemlig ikke tilsluttet sig alle artikler i Europarådets Socialpagt, og omgår derfor bevidst på denne måde en række menneskerettigheder særligt for sårbare personer, herunder også migranter. Og havde Danmark tilsluttet sig alle artiklerne i Europarådets Socialpagt, ville der være sket langt større og mere markant kritik.

Det er pinligt Danmark.

Vi bor i et land der bevidst undlader ratificering af diverse konventioner og f.eks. handicapkonventionen ratificerede (tilsluttede) man sig først i 2009, hvorfor en lang række menneskerettigheder i Danmark faktisk er blevet overtrådt for handicappede i årevis helt frem til 2009, fordi man ikke havde tilsluttet sig konventionen, og derfor ikke havde pligt til at overholde den. Klageretten for handicappede tilsluttede Danmark sig først i 2014. Det vil med andre ord sige, at alle menneskerettigheder for mennesker med handicap, først var gældende i Danmark i 2009. Tro mig, jeg har set en del sager dengang.

Bevidst eller ubevidst? Jeg mener desværre det første.

For mig personligt er kærlighed en menneskeret. At vise og bevise, at jeg ikke involverer mig med mennesker for sjov. At jeg viser jeg holder af dem. At jeg ikke gør noget uden grund. Det ved jeg de fleste ved. Jer der kender mig. Når jeg så møder det modsatte,- vil jeg forsøge, – fremover at agere med stoicismens intentioner om, at mine egne reaktioner er det jeg modtager retur. Vigtig viden. Vigtig selverkendelse. I en tid hvor jeg er bragt ud af balance. I min (blinde) tro på andre menneskers værdighed. Det giver mig tæv følelsesmæssigt af og til.

Lad mig dvæle lidt ved stoicismen igen – at have en accept af det uundgåelige, at tilpasse sig efter situationen,- ikke forfalde til ønsketænkning.  Selv at være ansvarlig for det dit liv bringer, ud fra den måde du vælger at reagere på. “Godt og ondt er det samme”.

Eller udtrykt fra en stoikers mund, kejser Marcus Aurelius:

“Det gør mig altid forbløffet: vi elsker alle os selv mere end andre mennesker, men det er alligevel andres meninger vi vægter højere end vores egen. – Brug ikke mere tid på, at diskutere hvordan et godt menneske skal være. Vær et!”

Det var ordene. Ses. /M

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Stoisk ro”

  1. Hej Kim,
    Netop derfor, bør man starte med sig selv og sine egne, – lære fra sig, og gå forud med et godt eksempel,- det er bedre end opdragelse😉
    At man så møder mange på vejen, der gør modsat, må man selv blive bedre til at reagere på.
    Bedste hilsner
    M

Der er lukket for kommentarer.